Строймаркет

Търговия на едро и дребно със строителни и мебелни материали и консумативи

http://www.gsstroimarket.bg

Керамични щурцове Porotherm

Керамични щурцове Porotherm

Керамични щурцове с марката Porotherm

Концернът Wienerberger разработва системи за зидани конструкции, в които отделните продукти са модулно съвместими и водят до създаването на строителен продукт с оптимално добра работа по отношение на строителната статика, шумо- и топлоизолацията. Еднаквите еластични характеристики на отделните елементи допринасят за много доброто поведение на сградите. Към тези системни елементи принадлежат и щурцовете с марка POROTHERM, предварително изработени в заводски условия и състоящи се от керамична обвивка, предварително напрегната армировка и специален бетонов пълнеж.


Основни предимства на монтажните керамични щурцове:

- Огромно улеснение за строителя, проектанта и надзорника;
- Спестяване на технологично време за направа на кофраж, армировъчен скелет, наливане на бетон и най-вече изчакване набирането на якост преди декофриране, за да се продължи със зидането над щурца при необходимост;
- Избягване на  звуковите–и термомостове;
- Гарантиране на добрата геометрия на стените, постигната от използването на качествени зидарийни тела, съчетани с предварително заготвени щурцове;
- Елиминиране на погрешната практика в българското строителство щурцовете да се правят с отпадъчен бетон от някакъв клас, кофражни дъски и останалата на строителната площадка армировка;

Щурцовете с марка POROTHERM съответстват на БДС EN 845–2:2003.POROTHERM  керамични щурцове 10 cm


В зависимост от дебелините на стените могат да се поставят и повече щурцове един до друг, така че Porotherm Shturc 10.jpgпри зид с дебелина 25 см и повече  се поставят съответно 2 или 3 броя, съответно с междина помежду им.

 

 
Сечение  в  cm:           10,0 x 8,5 х 100 - 325               
Дължина на щурца:      100 – 325 cm
Дължина на отвора:     75 – 300 cm
Стъпване върху зида:    12 - 25 cm
Тегло:                         18 kg/m
Брой в опаковка:          40 при дължина до 200 cm/ 30
                                  при дължина от 225 cmPOROTHERM  керамични щурцове 12 cm
   
В зависимост от дебелините на стените могат да се поставят и повече щурцове един до друг, така че при зид с дебелина 25 см и повече  се поставят съответно 2 или 3 броя. Porotherm Shturc 12.jpg
 
     

 
Сечение  в  cm:            12,0 x 6,5 х 100 - 325               
Дължина на щурца:       100 – 300 cm
Дължина на отвора:      75 – 300 cm
Стъпване върху зида:     12 - 25 cm
Тегло:                          14 kg/m
Брой в опаковка:           48 при дължина до 200 cm/ 32
                                    при дължина от 225 cm

Още снимки

Керамичeн щурц Porotherm 10 см.
Керамичeн щурц Porotherm 12 см.
Керамичен щурц Porotherm
Керамични щурцове Porotherm

Документация