Строймаркет

Търговия на едро и дребно със строителни и мебелни материали и консумативи

http://www.gsstroimarket.bg

Системи за топлоизолация Ceretherm от Ceresit

Система за топлоизолация от Ceresit - Ceretherm Classic

Външни комплексни топлоизолационни системи Сeretherm от Ceresit

Компанията Хенкел има повече от 35 години опит в прилагането на топлоизолационни системи. До момента с помощта на системите са топлоизолирани хиляди строителни обекти в цял свят.

Чрез системите Ceretherm на Ceresit се предлагат:

- широк диапазон от решения – системите са ориентирани към топлоизолиране на сгради с разнообразни характеристики като размери, възраст, местоположение, експлоатационни условия, изисквания към техническите параметри, законодателни изисквания и архитектура;

- отлична съвместимост и дълготрайност на изделията от състава на системата – показателите на изделията в състава на системите са проектирани така, че да осигуряват постигане на отлична съвместимост на физичните и химични свойства. Тази съвместимост гарантира пълноценна експлоатация на топлоизолацията, нейната дълготрайност, намаляване на разходите за енергия и подходяща среда за живот във вътрешността на сградите;

- високо и гарантирано качество

- изделията са обект на непрекъснат качествен контрол през цялото време от изследванията и разработките на нови продукти, избора на суровини, изработване на формулите на изделията, изпитванията на прототипи, проверката за съвместимостта на материалите в състава на системата, производството и реализирането на пазара до етапа на експлоатацията;системите са под непрекъснато наблюдение за съответствие с международни стандарти като ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 и AQUAP;

- съответствие с най-високите технически изисквания – системите Ceretherm удовлетворяват международните и националните технически изисквания, предявени от Техническите строителни институти или други организации от сектора на сградното строителство; системата Ceretherm VWS Classic е сертифицирана наскоро с Европейско техническо одобрение;

- непрекъснато подобряване на предлаганите решения – специалистите по изследвания и разработки осъществяват непрекъснати подобрения върху съществуващите изделия и внедряване на иновативни решения, свързани с влагане на нови суровини, промяна на технологиите, търсене на възможности за подобрения по линия на полагането на изолации, предоставяне на потребителите на информация за функционирането на системите;

- естетика – широка продуктова гама от мазилки и бои с различна структура, размери на зърната и богат диапазон от цветове, осигуряващи неограничени възможности за избор;

- съдействие в сферата на проектирането и реализирането на проектите – технически експерти са на разположение за съвети във всички стадии от проектирането и реализирането на проектите;

- професионално обучение – разширеното обучение за приложението на изделията и споделянето на знания относно избора на решения са дейности от компетенцията на нашите центрове за обучение, съчетано с програми за оторизиране на строителни фирми, завършили успешно предлаганите курсове и доказали своята компетентност пред технически консултанти.

 

Система за топлоизолация Ceresit Ceretherm Classic:
Ceresit_Cerether_Classic.jpg
Система за топлоизолация Ceresit Ceretherm Premium:
Ceresit_Cerether_Premium.jpg
Система за топлоизолация Ceresit Ceretherm Express:
Ceresit_Cerether_Express.jpg
Система за топлоизолация Ceresit Ceretherm Ceramic:
Ceresit_Cerether_Ceramic.jpg

Още снимки

Система за топлоизолация от Ceresit - Ceretherm Premium
Система за топлоизолация от Ceresit - Ceretherm Express
Система за топлоизолация Ceretherm от Ceresit
Система за топлоизолация Ceretherm от Ceresit
Система за топлоизолация Ceretherm от Ceresit
Система за топлоизолация Ceretherm от Ceresit

Документация